Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

 Myytävänä talo Tapion kylästä Rovaniemeltä 27 km länsipuolelta Kittilän suuntaan Tapionkylän keskustassa.
Osoitteessa: Tapionmutka 80.
Talo on rakennettu vuonna 1950 mutta 1991 talo on käytännössä katsoen täysin purettu ja rakennettu uudestaan jolloin siihen on laitettu paksu eristevilloitus, ulkopellitys, kunnallinen vesi- ja viemärijärjestelmä.
Talo lattiapinta-ala on 147m2  jossa lämmin autotalli vie noin 35m2, yläkerrassa on myös kaltevia katto pintoja joka vähentää virallisia neliöitä muutaman.
Talo on viimeiset vuodet ollut kesämökki käytössä ja siellä on sellainen vesijohtojärjestelmä joka pystytään talveksi puhaltamaan kuivaksi, jotta ei jäätymisvahinkoja syntyisi.
Talossa on aina myöskin  kevyt lämmitys päällä läpitalven.
Talo myydään remontoitavaksi siihen on Vakituista asumista varten rakennettava kylpyhuoneeseen ja saunaan vielä ilmanvaihtojärjestelmä, joka pitää paikat kuivana. Talossa on kolminkertainen lämmitysjärjestelmä eli sähköinen lattialämmitys termostaatilla, sitten lisäksi vielä sähköpatteri lämmitys ja vielä sitten puukamina. Tontin koko on pikkuisen yli 1200m2.
 Talo pääasiassa ollut tyhjillään asumattomana, kevyt Lämpö päällä läpi kesät ja talvet.
 Kesällä Siellä on asunut yksinkö henkilö pari kuukautta.

 

Kari Suokko

kari.suokko@gmail.com  

Ainonkuja 3 01630 Vantaa

Puh.  +358400455313

 

1
Tark. pvm 27.07.2017
Kuntotarkastus asuntokauppaa varten
Tapionmutka 80, 97280 Tapio2
1.
YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA
Kohteen pinta-ala: krs-m 2
Kohteen tilavuus: brm 3
Kohteen huoneistoala: m
Kerrosluku: 1,5
Rakennusvuosi: 1952. Peruskorjaus 80- ja 90-luvuilla
Käyttötarkoitus: Asuinrakennus
Tarkastuksen tilaaja: Kari Suokko
Kohteen omistaja: Kari Suokko
Omistushistoria: Nykyisellä omistajalla ollut vuodesta 1972 lähtien
Tarkastuksen syy: Myyntiä varten tehty kuntotarkastus
Tarkastuspäivä: 27.07.2017
Tarkastaja: Dipl.ins. Heikki Luiro
Läsnä olleet: Kerttu Tuomisto
Tarkastushetken sää: Pouta
Käytettävissä olleet
asiakirjat: pääpiirustuskopiot
rakennepiirustukset
sähköpiirustukset
LVI-piirustukset
Loppukatselmus: Ei tietoa
Käytetyt apuvälineet: pintakosteusilmaisin Delta 2000, mittaussyvyys 2-4 cm ( X )
suhteellisen kosteuden mittalaite DM 101
( )
endoskooppi
( )
Rajaukset kohteessa: - - -
Muuta: - - -
2
Ulkoilman suht. kosteus % lämpötilassa + 19 C.
Sisäilman suht. kosteus % lämpötilassa C.
(
(
(
(
)
)
)
)3
2.
RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA
(Perustuvat suunnitelmista ja muista asiakirjoista, omistajalta ja käyttäjältä saamiin tietoihin)
Rakennustapa: Paikalla rakennettu
Perustamistapa: Matalaperustus
Perusmuurit: Betonia
Alapohjarakenne: Maanvarainen
Ulkoseinärakenne: Puurunkoinen
Julkisivupinnoite: Pelti
Väliseinät: Puu-levy -rakenteiset
Yläpohja: Puurakenteinen
Välipohja: - - -
Vesikate: Teräspeltikate
Lämmitysjärjestelmä: Suora sähkölämmitys ja kamiina
Lämmöntuotto: Sähkö ja puu
Lämmönjako: Patteri- ja lattiavastuslämmitys sekä kamiina lämmitys
Ilmanvaihtojärjestelmä: Luonnollinen
Kunnallistekniikka: Vesi, viemäri
Tehdyt korjaukset: Nyk. om. aikana mm:
·
·
·
·
1990-luvulla seinät avattu, purut poistettu ja asennettu
mineraalivillaeristys, ulkoverhouspellit ja rakennettu vesi- ja
viemäriverkosto
1985 pesuhuone rakennettu
1985 betonilattiat rakennettu asuinosalle
1983 sauna rakennettu kylmälle osalle
Omistajan havaitsemat
puutteet ja vauriot: Lumiesteet tulleet alas.
Talo vapaa-ajan käytössä ja lämpötila on enimmäkseen hieman
plussan puolella.
Omistajan tietämät
vesivahingot: - - -4
3.
YHTEENVETO HAVAINNOISTA KOHTEESSA
Rakennuksen alkuperäinen osa on rakennettu 1952. Peruskorjausta ja muutosta on tehty 80-90 –
luvuilla. Piirustuksia ei ollut käytössä. Rakennus on ollut pitkään vähäisessä vapaa-ajan käytössä.
Rakennuksessa ei havaittu kosteusvaurioita tai muita vaurioita, joilla olisi vaikutusta rakennuksen
asumiskelpoisuuteen.
Perustus on kunnossa. Alapohja on uusittu maanvaraiseksi 1985. Silloin perustuksen sisäpuolella on
salaoja, joka on poikkeuksellinen ratkaisu. Sokklein ulkopuolella ei liene toimivia salaojia. Rakennuksen
lämpötila on ollut suurimman osan vuodesta ”vähän plussan puolella”, joka selittää lattian hieman
koholla olevat kosteusarvot.
Vesikate on iäkäs peltikate – kunnossa. Ullakko, vesikaton alustaa ja rakenteita ei voitu tarkastaa.
Vuodon merkkejä ei havaittu / ei ole ollut.
Ulkovaipan lämmöneristyskyky on tyydyttävää - hyvää tasoa. Sahapurueristeet seinistä on vaihdettu
eristevillaksi. Ikkunoista osa on vanhoja ja heikkokuntoisia.
Sisäpintojen yleiskunto on tyydyttävä. Kalusteet ovat käyttökunnossa. Märkätilat ovat kuivat ja niiden
käyttö on ollut vähäistä; ks. kohta 4. / 9.5.
LVI- ja sähkötekniikka ovat käyttökunnossa. Suora sähkölämmitys lattiavastuksin ja patterein. Puuhella.
Ilmanvaihto on luonnollinen. Vesijohdot ovat muovia – ne tyhjennetään vedestä talveksi.
Kohtaan 4 on koottu olennaisimmat lisätutkimusta, huoltoa, korjausta tai uusimista vaativat kohdat.
Kohteen käytön ja kunnossapidon kannalta vähäisemmät ja epäolennaiset asiat on käsitelty havaintojen
yhteydessä; ks. kohta 9.
Piha-alue on tyydyttävässä kunnossa.5
4.
OLENNAISIMMAT EPÄKOHDAT JA RISKIT, OLENNAISIMMAT SUOSITUKSET,
MUUTA TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA
Kohdassa 9 käytetty tunnus ja selite:
9.4
Yläpohja ja
vesikatto
Lumieste on tullut alas lumen painosta. Talotikas on yläpäästään hutero.
Ullakkoa ei voitu tarkastaa, sillä luukkua ei ole.
9.5
Märkä- tai
kosteat tilat
Saunaosaston puiset seinäpinnoitteet ovat kunnossa; käyttö on ollut erittäin
vähäistä. Muovikalvo paneelauksen takana vedeneristeenä ei ole ohjeiden
mukaista ja on epävarma ratkaisu. Lattian / seinän liittymä on siis
muovikalvon varassa.
9.6
Muut sisätilat
Hätäpoistumismahdollisuutta yläkerrassa ei ole; suositellaan asennettavan
henkilöturvallisuuden takia.
9.9
Ilmanvaihto
Ilmanvaihto on luonnollinen ja sen teho on välttävää luokkaa. On vähäisessä
vapaa-ajan käytössä riittävä.6
5.
VAURIOIDEN KORJAAMINEN JA KORJAAMATTA JÄTTÄMISEN RISKIT
Rakenteet tulee tehdä ka korjata käyttötarkoituksen asettamisen vaatimusten mukaisiksi tarkoitukseen
soveltuvista materiaaleista siten, että ne eivät pääse mm. kosteudesta vaurioitumaan. Ennakoivat
huoltotoimet sekä syntyneiden ja havaittujen vaurioiden pikainen korjaaminen säästävät kustannuksia ja
pitävät yllä rakennuksen arvoa. Mikäli vaurioita tai puutteita on tarkastuksessa havaittu, eikä
toimenpiteisiin ryhdytä, vaurio tai haitta yleensä pahenee ja laajenee, korjaaminen hankaloituu ja
korjauskustannukset kasvavat. Korjaamaton vaurio voi muodostaa haitan asumiselle.
6.
ASBESTIN ESIINTYMINEN JA MIKROBIVAURIOT
Ei havaittu asbestia.
Ei havaittu mikrobivaurioita.
7.
TARKASTUSMENETTELYSTÄ
Kuntotarkastusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin, sekä tarkastuksen yhteydessä
omistajalta ja kohteeseen liittyvistä asiakirjoista saatuihin tietoihin ja kohteesta mahdollisesti otettuihin
valokuviin.
Kuntotarkastus on suoritettu pääosin aistinvaraisin ja rakennetta rikkomattomin menetelmin
asuntokauppaa varten tehtävän kuntotarkastuksen suoritusohjeen mukaisesti. Tarkastuksessa on
kiinnitetty huomiota pintapuolisella tarkastelulla havaittaviin rakenteelliseen kestävyyteen,
turvallisuuteen ja asumiskelpoisuuteen vaikuttaviin oleellisiin puutteisiin, vikoihin ja riskeihin.
Rakennetta rikkomattomalla menetelmällä ei voi havaita rakenteiden sisäisiä piileviä vaurioita, ellei
niistä ole tarkastushetkellä kosteudentunnistimella havaittavaa, muulla tavalla aistittavaa tai rakenteiden
pinnalle näkyvää viitettä. Edes rakenteita avaamalla ei voi saada täydellistä varmuutta rakenteiden
kunnosta tekemättä erittäin laajoja ja kattavia rakenteiden purkutöitä. Tämän takia epäilyttävissä
tapauksissa tulee aina tehdä lisäselvityksiä tai kuntotutkimuksia.
Pintapuolisella tarkastuksella ei voi arvioida maanalaisten rakenteiden ja järjestelmien, kuten salaojien
olemassaoloa, kuntoa ja toimivuutta tai sokkelin ulkopuolisen vedeneristyksen kuntoa tai
korjaustarvetta.
Kuntotarkastajalla on oikeus ja velvollisuus oikaista kuntotarkastussuoritteessa mahdollisesti havaittava
virhe. Kaikista virheistä tulee reklamoida kuntotarkastajaa kohtuullisessa ajassa (kolmen kuukauden
kuluessa kuntotarkastuksen suorituspäivästä). Tilaajan on tiedostettava, että kuntotarkastus koskee vain
ja ainoastaan tilannetta tarkastusajankohtana ja tilanne kohteessa saattaa muuttua oleellisesti hyvinkin
lyhyen ajan kuluessa tarkastuksesta.
8.
- - -
-
- - -7
9.
HAVAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET
NIMIKE
9.1
HAVAINNOT
Raporttiin on kirjattu havainnot, johtopäätökset, toimenpide-ehdotukset sekä
mahdolliset perusteet suositelluille toimenpiteille. Raportti on toteava ja se
ohjaa jatkotoimenpiteitä; raportti ei ole työselitys. Johtopäätökset,
toimenpide-ehdotukset sekä mahdolliset perusteet toimenpiteille on
kirjoitettu lihavoituna.
Perustukset,
alapohja ja
rakennuksen
vierusta
Rakennus on perustettu matalaperusteisena teräsbetonianturalle. Perustukset
ovat kunnossa, sillä painumia tai muita vaurioita ei havaittu. Ulkopuolella on
50 mm roudaneristys leveys 1 m. Perustus on ulkopinnastaan levytetty.
Rakennuksen perustamistaso ympäristöönsä on riittävä. Maan pinnan
kallistus on talosta poispäin kalteva.
Rakennuksen ulkopuolen salaojituksesta ei ole tietoa / salaojia ei ole.
Perustuksen sisäpuolelle on asennettu kiertämään salaoja kun lattiat on
rakennettu.
Kattovedet johdetaan putkilla ja maan pinnan kallistuksin pois rakennuksen
vierustalta.
Alapohjan rakenne on; lattian pinta, betonilaatta, styrox 100 / 50 mm, sora,
kosteussulku, sora, perusmaa. Alapohjassa ei havaittu kohonnutta kosteutta.
Oh :n nurkassa lattia on painunut kulmastaan.
Lattiassa on isoja tasoeroja kynnyksellä; so. rakennettu näin.
Sisäpuolen salaojat
sorakerroksessa.
sijaitsevat
kosteussulun
alapuolella
olevassa
Piha-alue on tyydyttävässä kunnossa.
9.2
Ulkoseinät ja
julkisivut
Ulkoseinän rakenne on; ulkoverhouspellitys, ilmaväli / vaakakoolaus,
tuulensuojakuitulevy, pystyrunko / mineraalivilla arv. 175 mm, höyrynsulku,
sisäverhouslevy.
Ulkoverhouspellitys on kunnossa ja on huoltovapaa. Tuuletus toimii vain
pellin pystyprofiilien rakojen kautta. Maalipinta on kunnossa.
Ulkoseinät ovat suorat ja ryhdissään. Lämmöneristeet on uusittu 1990-luvulla,
jolloin rungot ovat olleet näkyvissä / on tarkastettu.
Ulkoseinän lämmöneristyskyky on tyydyttävää - hyvää tasoa. Tuulensuojaus
on periaatteeltaan kunnossa.
Ulkoseinissä ei havaittu vaurioita.
Betoniset sisäänkäyntitasot ovat kunnossa.8
9.3
Ikkunat ja
ulko-ovet
Ikkunoita on useanlaisia. Osa on 3-lasiset MSK -ikkunat. Ne ovat
tyydyttävässä kunnossa. Ikkunoiden lämmöneristys on tyydyttävää tasoa.
Osa on 2-lasiset MS -ikkunat. Ne ovat heikossa kunnossa. Ikkunoiden
lämmöneristys on välttävää tasoa.
Ikkunoiden vesipellit ovat kunnossa.
Ulko-ovet ovat käyttökunnossa.
9.4
Yläpohja ja
vesikatto
Vesikate on jyrkkä harjakatto. Se on teräsprofiloitu maalattu peltikate, joka on
kiinnitetty peltikattonauloilla. Katepelti ja sen kiinnitys ovat kunnossa.
Maalipinnoite on ohuehko, mutta on kiinni pellissä.
Vesikourut ja syöksytorvet ovat kunnossa. Lumieste on tullut alas lumen
painosta. Talotikas on yläpäästään hutero. Lapetikas on kunnossa.
Ullakkoa ei voitu tarkastaa, sillä luukkua ei ole.
Yläpohjan lämmöneristeen määrä ja kuntoa ei voitu tarkastaa.
Vesikate on suorassa joten rakenteiden voidaan olettaa olevan riittävän
tukevaa tekoa.
Hormi on vesikatolla pellitetty.
9.5
Märkä- tai
kosteat tilat
Märkätilat olivat olleet pitkään käyttämättä n. 2 vrk. Veden käyttö tiloissa on
ollut vähäistä.
Pesuhuone
Pesuhuoneen lattian rakenne on; maalaus, betoni, styrox. Lattialämmitys,
joka ei ollut päällä ja lattia oli viileä.
Pesuhuoneen lattian pintakosteusarvot olivat < 3 % / E4; normaalin kuiva.
Maalipinnoite on ehjä.
Pesuhuoneen seinien rakenne on; paneelaus, ilmarako, muovi alareunassa.
Muovi nousee seinään lattian laatasta. Paneelaus ulottuu lähes kiinni
lattiaan.
Paneelaus on tyydyttävässä kunnossa. Alareunassa on lievää tummumaa.
Sauna
Saunan lattian rakenne on; maalaus / tasoite, betoni, styrox.
Saunan lattian pintakosteusarvot olivat < 3 % / E4; normaalin kuiva.
Maalipinnoite on ehjä.9
Pesuhuoneen seinien rakenne on; paneelaus, ilmarako, muovi alareunassa.
Muovi nousee seinään lattian laatasta. Paneelaus ulottuu lähes kiinni
lattiaan.
Saunan puuverhoukset ja kalusteet ovat kunnossa.
Khh
-
- - -
Wc
Lattiassa on muovimatto. Kosteus < 2,5 %/E4; kuiva.
Seinät ovat puuverhottuja ja ovat kuivat.
Kalusteet ovat kunnossa.
Toimenpide-
suositus
Saunaosaston seinäpinnoitteet ovat säilyneet kunnossa vähäisen käytön
takia. Muovikalvo paneelauksen takana vedeneristeenä ei ole ohjeiden
mukaista. Lattian / seinän liittymä on siis muovikalvon varassa.
9.6
Muut sisätilat
Kaikki huonetilat tarkastettiin.
Outoja hajuja ei havaittu. Talo pääosan ajasta matalalämmöllä eli ”plussan
puolella”.
Radon- tai homemittauksia ei tehty.
Pintaverhousten kunnosta ei erityisesti ole mainintoja, sillä jokainen voi
arvostella niitä omalla asteikollaan. Yleismaininta pintojen kunnosta on
tyydyttävä.
Mainitaan kuitenkin erikseen:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
keittiön pintakosteusarvot kuivat
keittiön kalusteet ovat tyydyttävässä käyttökunnossa
lattian muovimaton alustan kosteus 2,7-3 %E4, joka on hieman koholla,
mutta normaali ottaen huomioon että rakennuksen lämpötila on vain
”plussan puolella” suuren osan vuodesta
oh :n lattia on nurkastaan alaspäin kalteva
keskihuoneen lattiassa ja yläkerran huoneessa on neulematto
huoneiden sisäpinnoissa ei havaittu kohonneita kosteuksia
yläkerran lattian muovimatto kupruilee
autotallissa ei ole lämmitystä
hätäpoistumismahdollisuutta yläkerrassa ei ole
Tulisijat
Puuhella on kunnossa. Saunan kiuas on kunnossa.10
9.7
Lämmitys
Kiinteistössä lämmitys on suora sähkölämmitys. Sähkökulutus on vähäinen,
sillä rakennus lomakäytössä.
1.krs lattiassa on sähkötoiminen lattiavastuslämmitys kahtena piirinä. On
toimivassa kunnossa.
Oh :ssa ja yläkerrassa ovat sähköpatterit ja ovat kunnossa. Tekninen
käyttöikä on 25 vuotta.
Taloa on lämmitetty myös puuhellan avulla.
9.8
Vesi- ja
viemärilaiteet
Talovesijohto ja -viemäri ovat muovia. Vesimittari on wc :ssä.
Talon viemärit ovat muovia.
Vesijohdot ovat muovia ja pääosin pinta-asenteisia. Ovat kunnossa. Vesi- ja
viemäriputkiston tekninen käyttöikä on olosuhteista riippuen 40-50 vuotta.
Vesi- ja viemärilaitteet ovat kunnossa. Vesi- ja viemärilaitteiden tekninen
käyttöikä 20 vuotta.
Kuuman käyttöveden varaaja on tilavuudeltaan pieni ja on wc :ssä. On
kunnossa. Tekninen käyttöikä on 25 vuotta.
Vesijohtojärjestelmä on rakennettu siten, että se voidaan tyhjentää talveksi
paineilmalaitteella.
9.9
Ilmanvaihto
Ilmanvaihto on luonnollinen.
Ilmanvaihdon teho on välttävää luokkaa. On vähäisessä vapaa-ajan
käytössä riittävä.
Wc :n ilmanvaihtoa tehostetaan kanavapuhaltimen avulla.
9.10
Sähköistys
Sähköpääkeskus on ulkokeskus. Se on päällisin puolin kunnossa. Talokaapeli
on iäkäs ilmajohto.
Sähkölaitteissa ei havaittu päällepäin näkyviä käyttöturvallisuuteen
vaikuttavia vikoja tai puutteita. Autotallin sähkövarustus on monipuolinen ja
runsas.
Sähkölaitteiden tarkastus
asuinrakennuksiin.
suositellaan
tehtäväksi
30
vuoden
välein
Sähköjärjestelmien ja -laitteiden tekninen käyttöikä on 30-50 vuotta.
9.11
Palovaroittimet
Palovaroittimien määrässä ja sijoituksessa
Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) ohjeita.
tulee
noudattaa
Suomen11
10.
MUUT RAKENNUKSET
-
11.
- - -
LIITTEET
Valokuvat
23 kpl
INSINÖÖRITOIMISTO HEIKKI LUIRO
Rovaniemellä 11.08.2017
________________________________________
Heikki Luiro, dipl.ins.
AKK Asuntokaupan kuntotarkastaja
Kuva 1 Talo on alkujaan vuodelta 1952, mutta peruskorjattu 1990-luvulla. Alkujaan vain oikeassa päädyssä oli 35
m2 lämmintä osaa.
Kuva 2 Maan pinta on talosta poispäin kalteva.12
Kuva 3 Samoin vasen pääty.
Kuva 4 Ulkoverhous on pystyprof. peltiä.
Kuva 5 Takapiha. Maan pinta on talosta poispäin kalteva.13
Kuva 6 Takasivu
Kuva 7 Osa ikkunoista on vanhoja.
Kuva 8 Oikea pääty.14
Kuva 9 Vesikate on teräspoimulevy ja on iäkäs. Naulakiinnitys.
Kuva 10 Kattotikas on käyttökelpoinen.
1. krs.
Kuva 11 Keittiön pinnat ovat kuivat. Kalusteet ovat kunnossa. Lattian kosteus normaali.15
Kuva 12 Olohuone.
Kuva 13 Keskihuoneen lattiataso on huomattavasti alemmalla tasolla kuin oikean päädyn lattia.
Kuva 14 Wc :n lattian kosteus 2,5 %/E4; normaali.16
Kuva 15 Vj-asennuksia wc :ssä.
Kuva 16 Aulasta ph :een on korkea kynnys.
Kuva 17 Ph :n lattian kosteus < 3 %/E4; normaali. Seinät ovat vaakapaneelia. Lattiasta nousee muovimatto
seinälle.17
Kuva 18 Saunan lattian kosteus < 3 %/E4; normaali.
Kuva 19 Porras yläkertaan ei ole täysin henkilöturvallinen.
2. krs.
Kuva 20 Yläkerran huone. Ei kosteusvaurion jälkiä.18
Kuva 21 Aula.
Kuva 22 Yläkerran toinen huone. Ei kosteusvaurion jälkiä.
Kuva 23 Vaatehuone-varasto.

 

©2020 metsästys - suntuubi.com